Projektų pagrindimas - Šilumos ūkio projektai

Projektų pagrindimas

  • Efektyvi ir racionali energijos gamyba.
  • Gamyba iš atsinaujinančių ir vietinių energijos išteklių.
  • Tausojama aplinka - mažesnis šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas, mažėja sąvartynai.

Lietuvos šilumos ūkio plėtros galimybės ir prioritetai, tikslai, uždaviniai ir jų įgyvendinimo būdai apibrėžti Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programoje, kuri patvirtinta LR Vyriausybės nutarimu.

Programoje iškeltas aiškus tikslas – mažinti šilumos energijos kainas ir aplinkos taršą, šilumos energijai gaminti naudojamo kuro balanse teikiant pirmenybę atsinaujinantiems ir (ar) vietiniams energijos ištekliams. Šio tikslo uždaviniai:

Vyriausybė 2014 m. gegužės 28 d. nutarimu Vilniaus ir Kauno centralizuoto šilumos tiekimo ūkio projektus pripažino valstybei svarbiais ekonominiais projektais. Projektus įgyvendinti pavesta valstybės valdomai energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“.

Vilniaus ir Kauno kogeneracinės jėgainės Valstybiniame atliekų tvarkymo plane yra numatytos kaip strateginiai projektai.

Valstybė siekia įgyvendinti ES aplinkosaugos ir kitų sričių reikalavimus, o taip pat užtikrinti strateginių tikslų įgyvendinimą:

Valstybės valdomos energetikos įmonių grupės „Lietuvos energija“ grupės strategijoje viena iš strateginių krypčių yra veiklos diversifikavimas. Vilniaus ir Kauno kogeneracinių jėgainių projektai prisideda prie veiklos diversifikavimo – tai naujos investicijos šilumos ir elektros energijos gamybos sektoriuje.